&                                            
                                  Stolt mor:                                                                                                   Stolt far:
                   GIC S*Glömstaskogens Amazon NFO n23                             EC S*Drakborgens Qvintus Maximus  NFO ns09

 

 

                                                                        Järvas utställning på Hanveden 2007-07-28 CAP!!!


                                                                    

 


 

                                                           

                                                                                         Amelia 2007-05-22                

                                                                                    Amelia 13 månader  2007-05-22.

                                                                         

                                                                                                          Amanda Sept.06                                                                                                                                                                        

                   

                                 

                                               

                                                                                                                           

                                                                                                                                

   

 

                                                                                 


                                     ´                                       
     
                                                                                  2006-07-08                              

                   

                                                                                                                        

     

                                                                                Amanda 6 v.

                                                                                                 Amelia 6v. gammal.